Информация

 

 

Конспект за писмен изпит по история и цивилизация

 

 

ПРИМЕРЕН КОНСПЕКТ  ЗА  ПИСМЕН ИЗПИТ ПО АНТИЧНА ИСТОРИЯ ЗА ПРИЕМ В НГДЕК СЛЕД VII КЛАС ЗА УЧЕБНА 2013/2014 ГОДИНА

 

I. ДРЕВНА ЕЛАДА


1. ЕГЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И РАЖДАНЕТО НА ЕЛАДА.
2. ТРОЯНСКАТА ВОЙНА. ЗАЛЕЗЪТ НА МИКЕНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
3. АНТИЧЕН ПОЛИС – ФОРМИ НА УПРАВЛЕНИЕ.
4. СПАРТА ПРЕЗ VI-V в. пр.Хр. УСТРОЙСТВО, СПАРТАНСКО ВЪЗПИТАНИЕ, ПЕЛОПОНЕСКИ СЪЮЗ.
5. АТИНА ПРЕЗ VI- V в. пр. Хр. РЕФОРМИТЕ НА СОЛОН, ПИЗИСТРАТ, КЛИСТЕН И ПЕРИКЪЛ.
6. ГРЪКО-ПЕРСИЙСКИ ВОЙНИ / ЙОНИЙСКО ВЪСТАНИЕ. АТИНСКО-ДЕЛОСКИ МОРСКИ СЪЮЗ/. ПЕЛОПОНЕСКА ВОЙНА.
7. КУЛТУРА НА ДРЕВНА ЕЛАДА – „ПЕТДЕСЕТИЛЕТИЕТО НА АТИНА” /АРХИТЕКТУРА, ДРАМАТУРГИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, ФИЛОСОФИЯ, МУЗИКА/
8. БОГОВЕ И ГЕРОИ НА ДРЕВНА ЕЛАДА.


II. ЕЛИНИСТИЧЕСКИ СВЯТ


9. ИМПЕРИЯТА НА АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ. ВОЕННИ ПОХОДИ И УПРАВЛЕНИЕ.
10. ЕЛИНИСТИЧЕСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛТУРА.


III. ДРЕВЕН РИМ


11. РАЖДАНЕТО НА РИМ/ЕТРУСКИ, ЕЛИНИ И КАРТАГЕНЦИ/. СЪЗДАВАНЕ И УСТРОЙСТВО НА РИМСКАТА РЕПУБЛИКА –БОРБА МЕЖДУ ПАТРИЦИИ И ПЛЕБЕИ.
12. РИМСКА ВОЕННА ЕКСПАНЗИЯ В СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО – ПУНИЧЕСКИ ВОЙНИ; ЗАВЛАДЯВАНЕТО НА МАКЕДОНИЯ И ЕЛАДА; ЗАВОЕВАНИЯ НА ИЗТОК.
13. ОТ РЕПУБЛИКА КЪМ ИМПЕРИЯ - ПЪРВИ И ВТОРИ ТРУИМВИРАТ. ПРИНЦИПАТЪТ НА АВГУСТ; ЮЛИЕВО-КЛАВДИЕВАТА И ФЛАВИЕВАТА ДИНАСТИЯ. ЗЛАТЕН ВЕК. КУЛТУРА, ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ НА ДРЕВЕН РИМ.
14. ХРИСТИЯНСТВО И ЦЪРКВА /I- III ВЕК/. ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ХРИСТИЯНИТЕ – ЕПОХАТА НА МЪЧЕНИЦИТЕ.
15. КЪСНАТА РИМСКА ИМПЕРИЯ – УПРАВЛЕНИЕТО НА ДИОКЛЕТИАН, КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ И ТЕОДОСИЙ ВЕЛИКИ. КРАХ НА ЗАПАДНАТА РИМСКА ИМПЕРИЯ.

 

 

ПРИ ПОДГОТОВКАТА КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ОДОБРЕНИТЕ  ОТ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УЧЕБНИЦИ ЗА 7 КЛАС /УЧЕБНА 2011-2012г./:

  1. История и цивилизация – издателство „Булвест 2000” с автори Васко Арнаудов, Цветан Цветански, Екатерина Михайлова
  2. История и цивилизация – издателство „Просвета” с автори Константин Бошнаков, Теодор Леков, Мария Радева
  3. История и цивилизация – издателство „АзБуКи Просвета” с автори Маргарита Димова, Диляна Ботева-Боянова, Румяна Кушева