НГДЕК дава на своите ученици задълбочени знания по класически и модерни езици; по хуманитарните дисциплини и природните науки; развива самостоятелното им мислене, нравственото им възпитание и гражданска позиция. Като ги ориентира към корена и континюитета на човешкото знание и опит, училището им дава широк поглед за човека и обществото от античността до днес.

 НГДЕК възроди класическото, хуманитарно образование и подпомага развитието на други училища в страната - Априловската гимназия в Габрово, Хуманитарна гимназия във Варна, Хуманитарна гимназия в Сливен, Хуманитарна гимназия "Неофит Рилски " в Кюстендил и др.

 Специализираните учебници на НГДЕК, дело на учителите и университетски преподователи се ползват в цялата страна от учители, ученици и студенти.

 Мярка за всяко училище е реализацията на учениците. Възпитаниците на НГДЕК продължават много успешно образованието и развитието си в университетската степен. Учат отлично. Работят в духовната сфера. Научният потенциал в хуманитарните специалности на СУ "Св. Климент Охридски" и други университети: история, философия, културознание, педагогика, класическа филология, славянски филологии, информатика и др. се попълва от завършили НГДЕК. Наши възпитаници са доктори и доценти на университетите във Виена, Валенсия, Харвард, Бостон, Оксфорд и др. Най-радостен е фактът на завръщането на мнозина като учители в гимназията.

 За своето развитие училището получи от академичния съвет на СУ "Св. Климент Охридски" статут на Национален класически лицей към университета. Това е заслужено високо признание. Подобно признание гимназията има посредством сключения договор между НГДЕК и Нов Български Университет за специалностите класически изследвания и археология.

   Въпреки настъпилите трудности и предизвикателства в последните години, гимназията поддържа своя стил и дух чрез богата учебна дейност.
Трябва да се отбележат извънкласните форми на работа:

- гимназиалните хорови състави, които вече 35 години концертират на престижни сцени по света и у нас;

- античен театър, който ежегодно представя гимназията на международни фестивали в Италия, Испания и др.

- спортни секции и отбори по футбол, волейбол, баскетбол и шах, които ежегодно участват в общински и регионални турнири, състезания и младежки прояви;

- пътувания с учебна цел до Класическа Италия, Турция и Гърция по време на които се провеждат лекции, беседи и упражнения от учителите по съответните дисциплини;

- археологически, археографски, етнографски, фолклорни експедиции и разкопки

  Тези дейности са вградени в учебния процес и нуждата им е осезаема.

  Към съвременните практики отнасяме целенасочената работа по гражданско образование. Веднъж - два пъти годишно организираме семинарно обучение на учителите от гимназията с компетентни лектори. В оживен диалог уточняваме мнения, форми на учебна дейност, обмяна на опит.