Профилите се изучават в 11 и 12 клас, тъй като тогава обучението навлиза в своята лицейна степен, като се провеждат по 6 часа седмично профил. Учениците, приети преди 2017 година, избират един от профилите:

1. Класически езици: Латинистика с Италиански език или Грецистика с Новогръцки език.

  Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното образование, а изучаването на класическите езици е неразделна и неотменна част от общата хуманитарна и езикова подготовка на учениците, което дава конкретни и общи знания за системата на езиците, историята, културата и литературата на Античността.

 Успешно завършилите обучението си по класически езици ученици от НГДЕК преминават през следните етапи на когнитивно и поведенческо развитие: от разбиране и приложение на усвоено знание през реорганизиране и трансфер на наученото до способност за решаване на проблеми въз основа на постигнатата езикова и обща хуманитарна компетентност, емоционална интелигентност и умения за общуване и самопознание.

 Горепосочените цели и резултати се постигат чрез подбрано и разпределено според възрастта и степента на обучение учебно съдържание, което може да откриете прикачено най-долу.

 Всичко най-важно за специалност "Класическа филология" в Софийския университет може да откриете на: kkf.proclassics.org

За учениците, които са приети след 2017:

Профил "Хуманитарен" предлага разширено изучаване на предметите Български език и литература, История и цивилизация и Философия.

* Скоро ще бъде актуализирана информацията и за другите профили за учениците, които са приети след 2017г.