Мили ученици, уважаеми родители,

през предстоящата 2018/2019 учебна година, НГДЕК „Константи Кирил Философ“ ще даде шанс на нов випуск да покаже своите интереси и желанието си за реализация в областта на хуманитарните и специализираните дисциплини, които едно класическо образование предлага. В следващите редове ще запознаем бъдещите кандидат-осмокласници и техните родители с постиженията на нашите ученици и преподаватели от първи учебен срок на настоящата учебна 2017/2018 година, една реална и актуална оценка на училището, както и бъдещи отговорности и цели за нашите кандидати.

 • Златен медал, диплом и грамота за I-во място на девически хоров състав към НГДЕК от Националната фолклорна среща с фолклорно надпяване „От автентика до съвремие“
 • Специална награда и парична сума на Ангел Димитров (11.клас) в Националния конкурс за есе, посветен на Библията под наслова „Вечната книга и ние“, организиран от Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и интернет портал Православие.БГ
 • Второ място на Ангел Димитров на Националния кръг на олимпиадата по философия и класирането му за Международната олимпиада по философия.
 • Изложба на ателие „Изкуство“ към НГДЕК с ученически рисунки на тема „Светци и Свети места“, по случай празника на гимназията – 10.октомври, ръководител г-жа Адриана Бонева
 • Театрална постановка и възстановка на Античен театър „Сердика“ към НГДЕК с ръководител доц. д-р Веселина Вачкова, по случай празника на гимназията – 10.октомври
 • Диплом и отличие на мъжки хоров състав към НГДЕК за участие в VIII-ми Международенфестивал на мъжките хорове „Св. Иван Рилски“, под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО
 • Отлично представяне на ежегодния обмен на НГДЕК с Класическия лицей “HetBaarnschLyceum”, Холандия – „EuropeanWeekInternational debate on European topics, Workshops in European Commission the Hague, Debate training & Intercultural communication
 • Диплом на Български хоров съюз за високи творчески постижения и отлично представяне в „Панорама на българското хорово изкуство“ 2017 г. на хорови състави към НГДЕК с ръководител Даниел Иванов
 • Отличие за участие в конференцията „Духовността на София в историческа памет“, посветено на преписите на „История Славянобългарска“, учениците на НГДЕК представиха два документални филма и едно есе, ръководител г-жа Марта Методиева
 • Благотворителни инициативи в подкрепа на деца и младежи с увреждания, без родители и домове за възрастни хора
 • Коледно тържество на 10. клас и благотворителен коледен базар на ателие „Изкуство“, с успешна инициатива за набиране на средства в подкрепа на Рилския манастир
 • Домакинство на НГДЕК на лекционния диспут „Васил Левски като национален лидер“ с ръководители доц. д-р Даниел Вачков и г-н Тихомир Ценов
 • Отличие и I-во място на Янко Атанасов (10.клас) и г-жа Адриана Бонева в конкурса на фондация „Свети Евтимий Патриарх Български“, по повод 255 години от написването на „История славянобългарска“, на тема: „Историята на българския род“
 • Второ място на Ангел Ефтимов (11. клас) на Националния конкурс за краеведско историческо изследване "Освобождението на моя роден край в събития и личности".
 • Трето място на Илия Курто Пелле (12. клас) на Националния кръг на олимпиадата по история.
 • Поощрителна награда и парична сума за Илия Курто Пелле на Националния конкурс "Млади таланти", организиран от Министерство на образованието и науката.

Всичко това е част от целите, отговорностите, резултатите и постиженията, които ученици и преподаватели набелязват, реализират и постигат в екип, с които доказват какви възможности за развитие предоставя класическото образование днес.

През предстоящата учебна 2018/2019 година, успешно класираните кандидати ще имат възможност да изучават Испански език, Италиански език, Немски език, Френски език, Руски език, както и възможност за втори западен език – Английски език с преподаватели от Британски културно-информационен център, с право на сертификат от Кембридж в края на обучението. Всяка година с випуск 8.клас се провежда учебно пътуване из България в две части на тема „Българските манастири – културно наследство“. Наред с учебното пътуване в следващите години учениците получават възможност за участие в международните обмени на гимназията с нейните партньори от:

 • Het Baarnsch Lyceum в Баарн, Холандия
 • Руски лицей Горчаковский към МГИМО (Московский государственный институт международных отношений) в Москва, Русия
 • AcademiaVivariumNovum в Рим, Италия

В допълнение към учебните програми по история, древни езици, изкуство и култура, по интерес и желание учениците могат да заявят участието си в археологически разкопки и музикално-археографски експедиции в различни региони на страната. Благодарение на сътрудничеството между НГДЕК и Национален исторически музей, ученици от гимназията могат да бъдат включени в различни стажантски програми свързани с музейното дело и културния туризъм. В първата година на обучение, всички осмокласници имат възможността да посещават часове по говорим латински език, където да научат повече за езика и за културата, в която се е развивал. Един сериозен старт, който дава възможност за опознаване естеството на класическото образование, за начало на професионалното ориентиране, за изграждане на самостоятелно и аналитично мислене.

Ученици от 7. клас, получили оценка от мн. добър (5.00) до отличен (6.00) от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация или класирани на първо, второ или на трето място на националния кръг на състезанието за решаване на тестове по български език и литература, могат да представят документ, издаден от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), удостоверяващ получения от тях резултат, за директно участие в класирането без полагане на изпит за прием в гимназията.

На всички кандидати, вдъхновение и успех!       

                                                                                                                                                                                            

        Ръководство на НГДЕК

                                                                                                                                                                                          "Константин Кирил Философ"