Кандидатстването в НГДЕК "Константин-Кирил Философ" е разделено на следните етапи:


  • Подаване на заявление-образец за кандидатстване съгласно приложение №1 и копие от акт за раждане
    • 08 - 15.05.2018г. вкл. за приемни изпити за VIII клас
    • 15 - 29.06.2018г. вкл. за приравнителни изпити за 9, 10 и 11 клас
  • Писмен изпит по история и цивилизация – 03.06.2018г. 10:00 ч - тест върху учебното съдържание за VII клас.