Клубът на Организацията на обединените нации към НГДЕК се представи отлично през тази учебна година и помогна на много ученици да развият своите умения по дебатиране, както и бързото и ефективно възприемане на информация в развитие на дебат. Вижте и оценката, която дават за свършената работа председателят и заместник-председателят на клуба Румен Георгиев и Филип Марковски от 39 випуск:

Във връзка с почти изминалата учебна година, съм длъжен да спомена за успешното представяне на нашия клуб в няколко аспекта. Нашето ръководство за пръв път успя да организира лекция с двама външни лектори от сферата на геополитиката, свързани с актуалната тема по онова време за „Северна Корея и ядрените опити“. По този начин всички членове на клуба бяха изключително добре подготвени и симулацията на тази тема се получи на изключително високо ниво. В резултат на което, приетата резолюция бе представена пред „Дружество за ООН в България“, като бе изключително добре оценена от експертите там. Последваха още няколко симулации на теми свързани с континента Азия и политическата обстановка там. След като изминаха всички модели по въпросната тематика, спокойно мога да заявя, че ние сме най-добре подготвени във въпросната област в сравнение с нашите колеги от другите училища.

              Ръководството на клуба беше поканено да вземе участие в кампаниите на БЧК, свързани със „Запазването на мира в Европа“, и  да представи ООН и НГДЕК като изключително висши и престижни институции.

              Младежката секция на ООН в България ни покани да вземем участие в конференцията „България 2030“. Ние се отзовахме и наши членове бяха там, за да изслушат докладите и презентациите на всички участници и дадат своето мнение. Специално искам да подчертая, че само нашият клуб получи специална покана за това събитие и нито един друг клуб не взе участие. Последваха нови запознанства и раждането на нови идеи в посока развитието на младежките събития.

            Вторият ни цикъл от събития представляваше по-креативни модели. Имахме модел на тема „Създаване на Балкански съюз“, който бе изключително интересен за всички участници и породи много позитивни емоции. Като хора, които се интересуват от история, не пропуснахме да направим и исторически модели като най-интересен бе този за „Кубинската ядрена криза“.

            През тази година не бе организиран външен модел от „Дружеството за ООН в България“ и ние не успяхме да вложим уменията си в пряка дискусия с другите училища. Ако през следващата част от годината все още няма обявен модел, лично ние ще организираме такъв, тъй като ние успяхме да проведем почти всичките си симулации в зала 1 на Софийския университет. Сигурно е, че нашият клуб остава най-сериозният в София, дори и в България и ще продължим да го развиваме и през следващата година.