• ПРИЕМНА КАМПАНИЯ 2017

    Обявени са датите за вътрешния изпит по история, както и датите
    за подаване на документи за приемен изпит