СЕДМИЧНА ПРОГРАМА:

ТУК

 

(инструкции за работа)

 

 

 

 

 

Добре дошли на нашата страница в интернет!

Добре дошли на официалната интернет-страница на Националната гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ". Тук ще откриете полезна информация за обучението в нашето училище, как да кандидатствате в него, какви учебни предмети ще изучавате, какви са вашите възможности за реализация и как да станете част от младата класическа общност на България.

 

ПРОФ. АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ Е НОВИЯТ РЕКТОР НА

СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

 

Първият директор и основател на НГДЕК "Константин Кирил Философ" Гергина Тончева, директор Мариела Папазова и преподавателят по химия, който също е възпитаник от първия випуск, Кирил Прибойски поздравиха проф. дфн Анастас Герджиков за избора му за ректор на СУ "Св. Климент Охридски". Анастас Герджиков завършва средното си образование през 1982 г. в Националната гимназия за древни езици и култури. През 1984-1985 г. следва специалност „Класическа филология” в СУ „Св. Климент Охридски”. През следващата година продължава следването си в Хумболтовия университет в Берлин, където се дипломира като магистър през 1990 г. с дипломна работа на тема „Аристотеловата критика на Платоновите политически произведения". Прочети още...

 


 

 

 

CERTAMINA LATINA

От 2007г. НГДЕК бе поканена за участва и в Хорациевия конкурс – друг изключително престижен международен конкурс по превод и коментар на стихотворение от поета Квинт Хораций Флак в неговия роден град Веноза, Италия. Завоюваните още през първите две години от участието на НГДЕК в Certamen Horatianum отличия (две втори и една първа награда) през април 2015 г. се увеличиха с още две награди – ученичките от 11 клас Мария-Магдалена Пейчинова и Бетина Янева спечелиха съответно втора и трета награда.

Прочети още...

 

 

 


 

 

 

АРХЕОЛОГИЧЕСКО ЛЯТО 2015г.

През лятото на 2015г. ученици от НГДЕК „Константин Кирил Философ“ взеха участие в археологически разкопки на пл. „Света Неделя“ в София. С подкрепата на ИСИРКС Институт и Столична община учениците и д-р Веселка Кацарова от НАИМ- БАН очакваха да разкрият  част от форума на Сердика. Прочети още...

 

 


 

ВАЖНО

 

Във връзка с появилите се напоследък в общественото пространство атаки срещу методите на управление в Класическата гимназия, сериозно уронващи престижа на училището и създали напрежение  както в учителския колектив, така и сред учениците, ние преподавателите и служителите на НГДЕК изразяваме своята позция.

 

10. Април 2013 г.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ В НГДЕК

ПОЗИЦИЯ НА УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ В НГДЕК

 

 

 


 

На вниманието на кандидатите за прием 2013!

Конкретни запитвания относно приемния изпит може да отправяте на електронния адрес на гимназията.

За информация за условията за прием в НГДЕК - кандидатстване, срокове, изпити, моля посетете страниците Прием и Приемен изпит

 

Има изготвен конспект за писмения изпит по история и цивилизация.

Примерен конспект за писмен изпит по история и цивилизация

Формат на задачите за писмен изпит по история и цивилизация

Примерен вариант на тестовите задачи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НГДЕК сайтове :

 

Връзки:

 

Учебни заведения :

 

Права и отговорности! НГДЕК 2007!