Прием 2013:

 

Важни дати:

 

1. Подаване на заявление за кандидатстване и копие от акт за раждане - от 10 до 20 май 2013 г.

 

2. Писмен изпит по история и цивилизация - на 2 юни 2013 г. от 9 ч. в сградата на НГДЕК.

 

3. Подаване на служебни бележки с резултатите от националното външно оценяване по БЕЛ - от 16 до 20 юни 2013 г.

 

4. Обявяване на класиране - до 22 юни 2013 г. в сградата на НГДЕК и на интернет-сайта на училището.

 

 

 

Добре дошли на нашата страница в интернет!

Добре дошли на официалната интернет-страница на Националната гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ". Тук ще откриете полезна информация за обучението в нашето училище, как да кандидатствате в него, какви учебни предмети ще изучавате, какви са вашите възможности за реализация и как да станете част от младата класическа общност на България.

 

 

ВАЖНО

 

ПРИЕМ 2013/2014 г. - КЛАСИРАНЕ (за да отворите файла, последвайте този линк).

 


 

ВАЖНО

 

Във връзка с появилите се напоследък в общественото пространство атаки срещу методите на управление в Класическата гимназия, сериозно уронващи престижа на училището и създали напрежение  както в учителския колектив, така и сред учениците, ние преподавателите и служителите на НГДЕК изразяваме своята позция.

 

10. Април 2013 г.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ В НГДЕК

ПОЗИЦИЯ НА УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ В НГДЕК

 

 

 


 

На вниманието на кандидатите за прием 2013!

Конкретни запитвания относно приемния изпит може да отправяте на електронния адрес на гимназията.

За информация за условията за прием в НГДЕК - кандидатстване, срокове, изпити, моля посетете страниците Прием и Приемен изпит

 

Има изготвен конспект за писмения изпит по история и цивилизация.

Примерен конспект за писмен изпит по история и цивилизация

Формат на задачите за писмен изпит по история и цивилизация

Примерен вариант на тестовите задачи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НГДЕК сайтове :

 

Връзки:

 

Учебни заведения :

 

Права и отговорности! НГДЕК 2007!